Почивај во мир Брату БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ

Нашиот Брат,

Витезот БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти и вчера го испративме во неговиот вечен дом.

Изгубивме верен Витез, почитуван професор и писател, но пред сé, ВЕРЕН ДРУГАР И ПРИЈАТЕЛ. Ќе го паметиме по неговите дела.

Почивај во мир и некати е светол патот до вечноста.

 V I V E   L E   C H E V A L I E R !

проф. др Благоја Брајановски е роден на 01.08.1934 година во село Мегленци, Битолско. Завршил Средно земјоделско училиште, Филозофски и Правен факултет во Скопје, магистрирал на Универзитетот во Брадфорд, Велика Британија, а  докторирал на Правниот факултет во Скопје. Бил универзитетски професор, член на Универзитетскиот сенат на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (два мандата). Објавил: 38 книги (со околу 8.000 страници) и над 78 научни трудови. Добитник е на Повелба за Животно дело (Петтата пелагонска култу­рно – на­у­чна средба).

Активности

24.03.2023

03.2023 година – Париз, на Гала вечерата, нс којс присуствуваше и делегација на Големиот Приорат на Македонија предводена од Големиот Приор Снежана Зечевиќ, OSMTH на Фондацијата Enfants Cancers Sante и донираше 11.000 евра за децата заболени од карцином .

Повеќе »

Годишен Собор и Чествување на Jacques De Molay, Париз 03.2023 година

Повеќе »

09.03.2023

TEMPLIERS LE BEAUCEANT EST EN BERNE
FORMER GRAND PRIOR OF GERMANY
Knight Grand’Cross Brother Manfred F. BIEWER
March 2023

Повеќе »

03.03.2023

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Контакт© 2023 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae