Врховниот Воен Ред на Храмот во Ерусалим (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – O.S.M.T.H.), е традиционален, христијански, вселенски, космополитски, независен и неполитизиран меѓународен Ред, кој се раководи според следните врховни акти:

  • Правилата напишани од страна на Св. Бернард
  • Повелбата за Наследство (Carta Transmissionis), создадена од 23. Голем Мајстор Жан-Марк Лармениус на 13. Февруари 1324 год. и потпишана од страна на сите последоватени Големи Мајстори
  • Општиот Статут – применет на општиот Капитул во Версај 1705 год.
  • Статутот од 1947 год. прикажан во Протоколот од 27. Ноември 1946 год.
  • Мајсторските декрети, преработени и осовременети во статутот на Редот.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Активности

07.10.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 06.10.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

22.09.2022

На 21.09.2022 година Приорот и неколку браќа и сестри од Редот го посетија манастирот Света Троица во село Скачковце.

Преубавата атмосфера ви ја доловуваме преку фотографии.

Повеќе »

10.07.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 06.10.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

18.05.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 17.05.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

17.04.2022

Dear Brothers and Sisters,

Let the resurrection of our Lord lift us from loneliness and weakness and lead us to strength, beauty and happiness. Allow the resurrection miracle to fill your hearts with love, hope, and joy.

CHRIST IS RISEN!

Повеќе »

Идни настани

no event

Контакт© 2023 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae