Врховниот Воен Ред на Храмот во Ерусалим (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI – O.S.M.T.H.), е традиционален, христијански, вселенски, космополитски, независен и неполитизиран меѓународен Ред, кој се раководи според следните врховни акти:

  • Правилата напишани од страна на Св. Бернард
  • Повелбата за Наследство (Carta Transmissionis), создадена од 23. Голем Мајстор Жан-Марк Лармениус на 13. Февруари 1324 год. и потпишана од страна на сите последоватени Големи Мајстори
  • Општиот Статут – применет на општиот Капитул во Версај 1705 год.
  • Статутот од 1947 год. прикажан во Протоколот од 27. Ноември 1946 год.
  • Мајсторските декрети, преработени и осовременети во статутот на Редот.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Активности

10.03.2018

900 Години од оснивање на Редот, Париз 10.03.2018

Делегација на Големиот Приорат на Македонија на 10.03.2018 година отпатува во Париз каде присуствува на големото Интернационално одбележување на 900 годишнината од оснувањето на Редот.

Повеќе »

28.02.2018

Инвеститура на Големиот Приорат на Македонија, одржана во Скопје на 28.02.2018 година

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија на која освен информации за тековните активности на Редот се изврши и прием на 1 Новис и издигнување на 5 Новиси во Штитоносци.

Повеќе »

Излагање на темата Наследството на Редот подготвено и презентирано од б.Јовановски Филип.

Повеќе »

24.01.2018

Неформални средби и дружења организирани од Редот

Повеќе »

05.01.2018

5-ти јануари, Св.Наум Охридски Чудотворец, Слава на Редот.

Повеќе »

Идни настани

no event

Контакт© 2018 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae