Почивај во мир Брату БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ

Нашиот Брат,

Витезот БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти и вчера го испративме во неговиот вечен дом.

Изгубивме верен Витез, почитуван професор и писател, но пред сé, ВЕРЕН ДРУГАР И ПРИЈАТЕЛ. Ќе го паметиме по неговите дела.

Почивај во мир и некати е светол патот до вечноста.

 V I V E   L E   C H E V A L I E R !

проф. др Благоја Брајановски е роден на 01.08.1934 година во село Мегленци, Битолско. Завршил Средно земјоделско училиште, Филозофски и Правен факултет во Скопје, магистрирал на Универзитетот во Брадфорд, Велика Британија, а  докторирал на Правниот факултет во Скопје. Бил универзитетски професор, член на Универзитетскиот сенат на Универзите­тот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (два мандата). Објавил: 38 книги (со околу 8.000 страници) и над 78 научни трудови. Добитник е на Повелба за Животно дело (Петтата пелагонска култу­рно – на­у­чна средба).

Активности

13.05.2021

BAUCEANT IN BERNE
GRAND PRIOR EMERITUS OF THE U.S.A.
SENECHAL D’HONNEUR du Grand Prieuré de FRANCE
Knight Grand’Cross Vincent Georges ZUBRAS Jr
4 juillet 1949 – 10 mai 2021

Повеќе »

28.04.2021

Нашиот Брат,

Витезот БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти и вчера го испративме во неговиот вечен дом.

Повеќе »

31.03.2021

Нашиот Брат,

Витезот СТОЈАН ВЕЛКОСКИ, Офицер во Командеријата “Свети Наум” од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти денеска, 30ти Март 2021 година.

Повеќе »

25.03.2021

Нашиот Брат,

Витезот Канцелар ЗОРАН МИНОВ, Офицер во Командеријата “Gladius Dei” од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти денеска, 25ти Март 2021 година.

Повеќе »

18.03.2021

Контакт© 2021 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae