Инвеститура на Големиот Приорат на Македонија, Скопје, 14.04.2022 година

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 14.04.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Потоа продолжи со Свечен Ритуал на Редот на кој беа споделени информации од делегацијата која присуствуваше на Чествувањето на Жак Де Моле во Париз, информации за тековните активности на Редот, идни планови, проекти и обврски на членовит

Да живее Витезот!

Активности

24.03.2023

03.2023 година – Париз, на Гала вечерата, нс којс присуствуваше и делегација на Големиот Приорат на Македонија предводена од Големиот Приор Снежана Зечевиќ, OSMTH на Фондацијата Enfants Cancers Sante и донираше 11.000 евра за децата заболени од карцином .

Повеќе »

Годишен Собор и Чествување на Jacques De Molay, Париз 03.2023 година

Повеќе »

09.03.2023

TEMPLIERS LE BEAUCEANT EST EN BERNE
FORMER GRAND PRIOR OF GERMANY
Knight Grand’Cross Brother Manfred F. BIEWER
March 2023

Повеќе »

03.03.2023

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Контакт© 2023 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae