Почивај во мир Брату ЗОРАН МИНОВ

Нашиот Брат,

Витезот Канцелар ЗОРАН МИНОВ, Офицер во Командеријата “Gladius Dei” од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти денеска, 25ти Март 2021 година.

Изгубивме вистински Витез, другар, пријател, профеционалец и пред сé, ГОЛЕМ ЧОВЕК. Ќе го паметиме по неговиот оптимизам, упорност, мудрост  и ведрина.

Почивај во мир и нека ангелите те чуваат во вечноста.

 V I V E   L E   C H E V A L I E R !

Активности

28.04.2021

Нашиот Брат,

Витезот БЛАГОЈА БРАЈАНОВСКИ од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти и вчера го испративме во неговиот вечен дом.

Повеќе »

31.03.2021

Нашиот Брат,

Витезот СТОЈАН ВЕЛКОСКИ, Офицер во Командеријата “Свети Наум” од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти денеска, 30ти Март 2021 година.

Повеќе »

25.03.2021

Нашиот Брат,

Витезот Канцелар ЗОРАН МИНОВ, Офицер во Командеријата “Gladius Dei” од Големиот Приорат на Македонија, нé напушти денеска, 25ти Март 2021 година.

Повеќе »

18.03.2021
18.02.2021

Контакт© 2021 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae