Активности

24.03.2023

Годишен Собор и Чествување на Jacques De Molay, Париз 03.2023 година

Повеќе »

09.03.2023

TEMPLIERS LE BEAUCEANT EST EN BERNE
FORMER GRAND PRIOR OF GERMANY
Knight Grand’Cross Brother Manfred F. BIEWER
March 2023

Повеќе »

03.03.2023

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 02.03.2023 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

07.10.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 06.10.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

22.09.2022

На 21.09.2022 година Приорот и неколку браќа и сестри од Редот го посетија манастирот Света Троица во село Скачковце.

Преубавата атмосфера ви ја доловуваме преку фотографии.

Повеќе »

10.07.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 06.10.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

18.05.2022

Свечен Собор на Големиот Приорат на Македонија се одржа во Скопје на 17.05.2022 година, а започна со Молитва во Црквата Св.Димитрија во Скопје.

Повеќе »

Контакт© 2024 OSMTH Magnum Prioratum Macedoniae